BGT OPBOUW

VGI-Support heeft ruime ervaring met de opbouw en beheer conform het BGT/IMGeo model. Wij bieden gemeenten meer kwaliteit, voor minder kosten. Aan de hand van een analyse van uw brondata maken wij geheel vrijblijvend een stappenplan voor de opbouwfase van de opdelende en inrichtende component van de BGT, maar ook de beheerfase waarop de gemeente geheel ontzorgd kan worden.

RSGB

Het referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (|RSGB) biedt gemeenten en hun leveranciers houvast bij het invoeren en het gebruiken van het RSGB. VGI-Support richt zich op de implementatie en beheer van de basisregistraties met geo-component, waaronder de BGT, BAG, WOZ en WION (INSPIRE).

Themasessie DSO op 9 februari 2017

VGI-Support organiseert op 9 februari 2017 in Utrecht een themasessie over het belang van het op orde brengen en houden van de (GEO)Basisregistraties in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast worden een aantal innovatieve do...

BAG ondersteuning gemeente Bunnik

VGI-Support zal tijdelijk de gemeente Bunnik BAG-ondersteuning bieden. Onze VGI-Supporters zijn bekend met diverse BAG-WOZ- BOR- en BGT applicaties en kunnen u verder op weg helpen....

Inwinning IMGeo punt-objecten voor de Gemeente Sint-Oedenrode

VGI-Support heeft de afgelopen periode een pilotproject voor de inwinning van de IMGeo punt-objecten m.b.v. digitale fotobeelden waaronder Globespotter Pro uitgevoerd. De gemeente heeft VGI-Support gevraagd om aan de hand van de gebruikte werkwijze a...

UW GEODATA SPECIALIST

VGI-Support is een organisatie die gemeenten ontzorgt als het gaat om het structureel op orde brengen en houden van Geo-informatie. We zijn een professionele onafhankelijke dienstverlener en werken nauw samen met diverse softwareleveranciers en ingenieursbureaus. Wij zijn gespecialiseerd in de transitiefase en implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), welke het binnengemeentelijke distributiebedrijf wordt voor m.n. de BAG- weg- en groenbeheerders (BOR). VGI-Support gaat de gemeenten vol ondersteunen en ontzorgen voor het actueel houden van de BGT, en dus ook BAG en BOR .

Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image