BGT OPBOUW

VGI-Support heeft ruime ervaring met de opbouw en beheer conform het BGT/IMGeo model. Wij bieden gemeenten meer kwaliteit, voor minder kosten. Aan de hand van een analyse van uw brondata maken wij geheel vrijblijvend een stappenplan voor de opbouwfase van de opdelende en inrichtende component van de BGT, maar ook de beheerfase waarop de gemeente geheel ontzorgd kan worden.

RSGB

Het referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (|RSGB) biedt gemeenten en hun leveranciers houvast bij het invoeren en het gebruiken van het RSGB. VGI-Support richt zich op de implementatie en beheer van de basisregistraties met geo-component, waaronder de BGT, BAG, WOZ en WION (INSPIRE).

Gemeente Nijkerk opwerken BGT, BAG en BOR

VGI-Support zal m.b.v. digitale luchtfoto, BAG- en BOR-registratie zorg dragen voor een actuele en leidende BGT-registratie. Alle mutaties zullen verwerkt worden in (Neuron) de BAG- en BOR-applicatie (GeoVisia). De mutaties worden na validatie voor d...

Inhuur C-SAM operator

Een medewerker van VGI-Support is druk doende de gemeente Uden te ondersteunen met het verwerken van mutaties in de BGT applicatie C-SAM....

Opleidingstraject Gemeente Apeldoorn

VGI-Support zal voor de gemeente Apeldoorn een opleidingstraject verzorgen om een nieuwe Geo-medewerker op te leiden als Geo-Basisregistratie specialist. Streven is om de Geo-medewerker vaardig te maken in diverse Geo-applicaties, waaronder NGdW en G...

UW GEODATA SPECIALIST

VGI-Support is een organisatie die gemeenten ontzorgt als het gaat om het structureel op orde brengen en houden van Geo-informatie. We zijn een professionele onafhankelijke dienstverlener en werken nauw samen met diverse softwareleveranciers en ingenieursbureaus. Wij zijn gespecialiseerd in de transitiefase en implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), welke het binnengemeentelijke distributiebedrijf wordt voor m.n. de BAG- weg- en groenbeheerders (BOR). VGI-Support gaat de gemeenten vol ondersteunen en ontzorgen voor het actueel houden van de BGT, en dus ook BAG en BOR .

Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image