BGT OPBOUW

VGI-Support heeft ruime ervaring met de opbouw en beheer conform het BGT/IMGeo model. Wij bieden gemeenten meer kwaliteit, voor minder kosten. Aan de hand van een analyse van uw brondata maken wij geheel vrijblijvend een stappenplan voor de opbouwfase van de opdelende en inrichtende component van de BGT, maar ook de beheerfase waarop de gemeente geheel ontzorgd kan worden.

RSGB

Het referentiemodel ‘Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (|RSGB)’ biedt gemeenten en hun leveranciers houvast bij het invoeren en het gebruiken van het RSGB. VGI-Support richt zich op de implementatie en beheer van de basisregistraties met geo-component, waaronder de BGT, BAG, WOZ en WION (INSPIRE).

Analyse BGT dataset met de BAG- en BOR- registratie

VGI-Support zal een data-analyse gaan uitvoeren voor de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Er zal inzichtelijk worden gemaakt welke stappen de gemeente moet ondernemen om de BGT- dataset te valideren en synchroniseren met de BAG- en BOR-registratie. ...

Gemeente Nijkerk naar integraal beheer van de BGT

VGI-Support is gevraagd om voor de gemeente Nijkerk de BGT te synchroniseren met de BAG en de BOR- gegevens. Naast de mutatiesignalering van de BAG en de BGT op basis van luchtfoto 2016, gaat VGI-Support ook de uitval bijwerken en de BAG en de BOR op...

BGT beheer gemeente Oostzaan en Wormerland

VGI-Support gaat de gemeente Oostzaan en Wormerland (OVER gemeenten) vol ondersteunen bij het GEO- gegevensbeheer. VGI-Support gaat onder andere het BGT beheer op zich nemen voor beiden gemeenten....

UW GEODATA SPECIALIST

VGI-Support is een organisatie die gemeenten ontzorgt als het gaat om het structureel op orde brengen en houden van Geo-informatie. We zijn een professionele onafhankelijke dienstverlener en werken nauw samen met diverse softwareleveranciers en ingenieursbureaus. Wij zijn gespecialiseerd in de transitiefase en implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), welke het binnengemeentelijke distributiebedrijf wordt voor m.n. de BAG- weg- en groenbeheerders (BOR). VGI-Support gaat de gemeenten vol ondersteunen en ontzorgen voor het actueel houden van de BGT, en dus ook BAG en BOR .

Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image