BGT-BOR ondersteuning Gemeente Enschede

Februari 2018

De gemeente Enschede is voornemens om het horizontale koppelvlak te implementeren tussen de NGdW-applicatie en de BOR-applicatie GBI. 

De analyse van de onderlinge discrepantie en synchroniseren van de BGT- en BOR-dataset is een essentieel onderdeel als goede voorbereiding op dit koppelvlak. VGI-Support ondersteunt de gemeente bij het beoordelen van de discrepanties en het doorvoeren of het uitzetten van mutaties in de registraties.