Mutatiesignalering BGT/BAG Gemeente Ooststellingwerf

Januari 2018

VGI-Support voert voor het samenwerkingsverband OWO (gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf) mutatiesignalering voor de BAG- en BGT-registratie uit. Er wordt eerst gestart met een pilot-project. Aan de hand van de pilot-resultaten ontstaat een goede indicatie voor de verdere kwantificering voor signalering en kartering BGT en BAG voor het gehele grondgebied.