BGT-BOR synchronisatie Gemeente Waddinxveen

Oktober 2018

De gemeente Waddinxveen heeft VGI-Support de opdracht gegeven om een geometrische analyse uit te voeren op hun BGT- en BOR datasets met als doel om het verplichte gebruik van de BGT door de BOR te realiseren. De uitval van objecten wordt visueel beoordeeld. 

Op basis van een analyse wordt waar nodig de BGT opgewerkt. Na het opwerken van de BGT wordt de koppeltabel tussen BGT en BOR opgesteld. De mutaties worden zoveel mogelijk geautomatiseerd aangeboden aan de BOR-registratie.