Verwerken voorkartering BGT Gemeente Enschede en Losser

Oktober 2018

VGI-Support gaat de gemeente Enschede en Losser ondersteuning bieden in het beoordelen en tevens verwerken van gekarteerde mutaties van de BGT. 
De mutaties worden na validatie en eventuele afstemming op een correct topologische wijze in NGdW ingewerkt.