Zien wij u op het VNG belastingconferentie 19 en 20 maart ?

Februari 2019

Onze dienstverlening strekt zich niet alleen uit tot gemeenten, provincies en waterschappen. Integendeel!
Wij werken steeds meer voor WOZ-samenwerkingsverbanden.
Wij praten u graag bij over onze lopende dataprojecten op het gebied van de WOZ. Ontmoet ons tijdens de VNG Belastingconferentie  (19 en 20 maart 2019) bij stand 4!