Ondersteuning Geo-medewerker RID de Liemers

Mei 2018

Het Regionaal ICT en Inkoop Dienstcentrum (RID) de Liemers heeft tijdelijk behoefte aan extra capaciteit omtrent de bijhouding van de BGT.
VGI-Support gaat een allround Geo-medewerker inzetten die vaardig is met de BGT applicatie C-SAM. De medewerker is tevens bekend met de processen om de BGT synchroon en actueel te houden met de overige basisregistraties.