Signalering en stereokartering werkorganisatie Druten Wijchen

December 2019

Komende periode mogen wij de mutatiesignalering en stereokartering van de Werkorganisatie Druten en Wijchen op ons nemen. De bijhouding van de mutaties aan de BGT- objecten van Waterschap Rivierenland die vallen in het bronhoudersgebied van de gemeenten Druten en Wijchen zijn tevens onderdeel van de gegunde opdracht.