Inhuur BAG ondersteuning gemeente Deventer

Maart 2020

De gemeente Deventer heeft een beroep op VGI-Support gedaan voor BAG beheer ondersteuning. Vanuit VGI-Support gaat een medewerker het komende jaar het volledige BAG Beheer doen binnen de vakgroep Geo-informatie van de gemeente Deventer. Een mooie opdracht bij een nieuwe opdrachtgever van VGI-Support!