Speeltoestellen en ondergronden gemeente Leidschendam-Voorburg

April 2020

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft VGI-Support opdracht gegeven om haar speeltoestellen en ondergronden te beoordelen en te completeren voor haar BGT- Basisregistratie. De gemeente levert de locaties aan, waarmee VGI-Support de positionering kan uitvoeren met behulp van een luchtfoto. Bij deze handeling wordt steeds de afweging gemaakt of het positioneren via een luchtfoto plaats kan vinden of dat terrestrische inwinning noodzakelijk is.