COVID-19 maatregelen in relatie met de BGT

Mei 2020

Vanuit het SVB-BGT is er afgelopen maand een bericht verstuurd naar alle BGT bronhouders om een bijdrage te leveren aan het managen van de coronacrisis.
Het verzoek is om plekken in kaart te brengen waar een groot risico is op samenscholing, en deze op te voeren in de BGT.
Deze data is zeer bruikbaar voor hulpverlening en handhaving binnen een gemeente.
Wij steunen dit goede initiatief!
VGI-Support heeft inmiddels al haar klanten, waar sprake is van BGT-ontzorging, aangeboden om kosteloos deze locaties op te voeren in de BGT.
Wij hopen op deze manier onze klanten te ontlasten en voegen tegelijkertijd informatie aan de BGT toe.