ENSIA (zelf)evaluatie

September 2020

Heeft u goed inzicht in de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de Basisregistratie BAG, BGT en BRO en heeft u deze processen geregistreerd?
Sinds enkele jaren zijn gemeenten verplicht om de zelfevaluatie (ENSIA) in te vullen en aan te leveren.

Voor de BGT, BAG en BRO zijn dit voornamelijk vragen over de borging van processen en onderlinge verhouding tussen registraties.
Onze adviseurs helpen u verder op weg met het invullen van de vragenlijsten door tegelijkertijd samen met u te evalueren hoe de processen binnen de Basisregistraties verlopen.

Heeft de processen niet vastgelegd of nog niet structureel geborgd?

Wij verzorgen ook workshops (uiteraard coronaproof) om de processen inzichtelijk te maken en vast te leggen.
Wacht niet op het laatste moment maar ga aan de slag!