Verwerking mutatiesignalering 2020 voor de gemeente Haarlem

Mei 2021

De gemeente Haarlem heeft vanuit het samenwerkingsverband ICC ‘Regio Schiphol Bevlogen’
 de uitgevoerde mutatiesignalering 2020 ontvangen. Vanuit het project “overgang naar gebruiksoppervlakte” wat VGI-Support in uitvoering heeft, zijn er aanvullende mutatiesignalen naar voren gekomen. VGI-Support gaat elk signaal beoordelen op geometrie en juistheid.

De mutaties die daaruit ontstaan worden verwerkt in de applicatie DG Dialog BGT van Sweco. De mutaties worden vervolgens tijdig verwerkt in de BAG-applicatie van de gemeente. Na afronding van deze actualisatie brengen wij per gemuteerd pand waar een Verblijfsobject in voorkomt de geometrische toename of afname in beeld. Vooral deze laatste handeling geeft essentiële waarde voor het project “overgang naar gebruiksoppervlakte”.