Met mutatiemelden.nl houdt u regie op inwin en mutatieverzoeken

November 2021

Zoals u mogelijk recent vernomen heeft gaat het kadaster stoppen met de ondersteuning van het MMS.
Dit is o.a. kenbaar gemaakt tijdens de BGT-contactdag op 7 oktober.
Hiermee vervalt ook de mogelijkheid om het MMS te gebruiken voor interne mutatieverzoeken.

Gebruikt uw organisatie het MMS en bent u op zoek naar een andere oplossing, dan gaan wij hier graag het gesprek over aan met u.
Wij hebben namelijk een eigen portaal (www.mutatiemelden.nl) die wij inzetten bij onze klanten voor o.a. het melden van verzoeken tot inwinning en het doorvoeren van andere mutaties.
Wellicht sluiten de mogelijkheden van ons portaal ook aan bij uw behoeften zodat uw meldingen procesmatig en geografisch beheerd blijven.

 
Neem contact op met onze projectleiders voor een demo van mutatiemelden.nl