Wij denken actief mee en bieden praktische uitwerkingen

Onze kracht zit in het  actief meedenken met onze opdrachtgevers over het bepalen van het ambitieniveau, de  optimalisatie van de dataprocessen, en de verbetering en actualisering op basis van de huidige Geo-standaarden. 

VGI-Support is gespecialiseerd om gemeenten, waterschappen belastingsamenwerkingen maar ook provincies te ontzorgen
(zowel op uw locatie als op afstand) met het doel om zoveel mogelijk de baten van een integraal objectenbeheer te benutten. 

De ontwikkelingen richting een samenhangende objectenregistratie (SOR, zie Doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang (Dis-Geo) – Digitale Overheid ) en de gedachte vanuit Common Ground dwingen ons om de onderlinge samenhang tussen ruimtelijke objecten te realiseren en te blijven onderhouden.

Benieuwd wie we zijn en wat we doen? Klik hieronder op onderstaande film voor een korte impressie.

Video afspelen

Onze medewerkers kunnen overweg met diverse
GIS- en CAD- applicaties

Themamiddag bunnik

We zijn innovatief in ons denken

BGT-BOR

We hebben kennis van de Basisregistraties met een
Geo-component