UW PARTNER IN GEOGRAFISCHE INFORMATIE

VGI-Support is een jong, snelgroeiend en dynamisch bedrijf dat zich specialiseert in het aanbieden van diensten met een geo-component.
Wij hanteren bij onze werkzaamheden Geostandaarden. Ook houden wij de nieuwe wettelijke ontwikkelingen rondom de Basisregistraties
BAG-WOZ-BGT-WION,kernregistratie BOR en de Omgevingswet nauwlettend in de gaten.   

VGI-Support is gespecialiseerd om onze opdrachtgevers te adviseren en te ontzorgen (zowel op uw locatie. als op ons kantoor in Arnhem).
Het doel is om zoveel mogelijk de baten van de implementatie van de basisregistraties te incasseren.

Wij hebben ruime ervaring om gemeenten, waterschappen, provincies en belastingsamenwerkingen te ondersteunen bij het op orde krijgen van het integrale geo-objectenbeheer en het beheren van de relaties daartussen. 

Investeren in een integraal geo-objectenbeheer is meer dan investeren in gegevens en techniek.
Wij denken in de waardepiramide: van data, gegevens, informatie naar uiteindelijk geld besparen.

Ook de basisfactoren mens en proces dienen de juiste aandacht te krijgen.

Onze kracht zit in het meedenken met onze opdrachtgever als het gaat om het bepalen van het ambitieniveau, de optimalisatie van de dataprocessen en de verbetering en actualisering van de huidige geo-standaarden.