Een symbolische handshake met de gemeente Goeree-Overflakkee

April 2023

Het is tijd om onze samenwerking voor de bijhouding van de geometrische basisregistraties voor de gemeente Gemeente Goeree-Overflakkee te vieren! En hoe kan dat beter dan met een symbolische handshake?

Onze opdracht is het uitvoeren van de jaarlijkse mutatiesignalering, karterering en periodieke inwinning/ondersteuning.
Maar wist je dat deze gegevens ook van groot belang zijn voor het monitoren van trends op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke ordening?

De gemeente Goeree-Overflakkee gebruikt onder andere de resultaten van de mutatiesignalering om trends te monitoren ten behoeve van de vorming en/of aanpassing van beleid (onder meer duurzaamheid en ruimtelijke ordening) en voor handhavingstaken. Vanuit VGI-Support leveren wij een belangrijke bijdrage om bovengenoemde mogelijk te maken.

Laten we er een succesvolle samenwerking van maken samen met de gemeente Goeree-Overflakkee met een knipoog naar onze symbolische handshake!