Basisregistratie Grootschalige Topografie

VGI-Support heeft de overtuiging dat de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) hét distributiebedrijf is van alle geometrische objecten die vervolgens gebruikt kunnen worden in de BAG, de BOR, de WOZ en uiteindelijk ook bij de WIBON-objecten. 

Dit betekent dat deze registratie niet op zichzelf staat en in het actueel houden van deze dataset afhankelijk is van de registratie- en beheerprocessen van de intern afnemende klanten BOR en BAG.

Daarnaast is het tijdens de bijhouding van de BGT de bedoeling om jaarlijks de zgn. vergunningsvrije wijzigingen te signaleren en registreren in de BAG-, WOZ- en BOR-registraties. Dit betreft vergunningsvrije wijzigingen van pandgeometrie en vergunningsvrije wijzigingen in de openbare ruimte.

Mutatiesignalering en -kartering

Het overgrote deel van de gemeenten laat jaarlijks de stereo- en orthofoto’s invliegen voor onder andere de mutatiesignalering. 

Als we denken in het stelsel van basisregistraties vindt de jaarlijkse mutatiesignalering plaats op zowel BGT-, BAG-, WOZ- en BOR-data of beter gezegd: harde- en zachte topografie. Het resultaat van de mutatiesignalering wordt,  waar mogelijk altijd persoonlijk aan onze opdrachtgevers opgeleverd. Hierbij lichten wij de gevolgde werkwijze toe, en geven inzicht in de hoeveelheid en locatie van gesignaleerde objecten. Tijdens deze toelichting worden vraagpunten doorgenomen en de resultaten van de bespreking (inclusief logboek van vraagpunten en antwoorden) worden gedocumenteerd.

Nadat de resultaten van de mutatiesignalering zijn besproken en gevalideerd, start VGI-Support met de fotogrammetrische (stereo)kartering van de gesignaleerde en gerapporteerde mutaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel stereo-, ortho-, obliquefoto’s en panoramabeelden.

LV BGT

Voorafgaand aan de mutatiesignalering wordt besproken op welke wijze de mutaties worden opgenomen in de Landelijke Voorziening BGT. Dit kan op een aantal manieren. De gemeente kan het zelf verzorgen of via BRAVO door ons laten doen. Daarbij zoekt VGI-Support steeds naar het optimale proces voor de gemeente.

Ontzorging

VGI-Support verzorgt het BGT- / GEO-gegevensbeheer voor een steeds groter wordende groep opdrachtgevers. Hierdoor zijn gemeenten verzekerd van de gewenste kwaliteit, tijdigheid en een ruime back-up aan deskundig personeel. Dit geeft de rust om focus te leggen op het binnengemeentelijke gebruik en het effectief inzetten van Geo als hulpmiddel in de breedte van de organisatie.