Beheer Openbare Ruimte

Daar waar de Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ) zorgt voor de inkomsten is het beheer van de Openbare ruimte een van de grootste kostenposten binnen de gemeentelijke begroting. En dat is niet verwonderlijk. Het bijhouden van onder andere groen, wegen, kunstwerken en riool vraagt ook een aanzienlijke inspanning. Het zijn de levensaders van de gemeente. Daarom is het op orde hebben van de objectgegevens van Beheer Openbare Ruimte (BOR) van essentieel belang.

Nadat er afspraken zijn gemaakt op welke wijze de geometrie van de BGT in de BOR-applicatie terecht komt moet de BOR-data nog worden opgewerkt en aangevuld met aanvullende attributen. Hiervoor is kennis nodig van de verschillende disciplines van het beheer van de openbare ruimte. Bij VGI-Support is deze kennis ruimschoots aanwezig en onze operators zijn op de hoogte van de vier meest voorkomende BOR-applicaties. Ook volgen wij de totstandkoming van het IMBOR op de voet en kunnen u ondersteunen bij deze overgang. Onze operators kunnen bronhouders helpen op afstand of op locatie. De inspanning die bronhouders de afgelopen jaren hebben gepleegd moet terugverdiend worden. Daar maken wij ons sterk voor!