Advisering

VGI-Support adviseert meerdere gemeenten voor het maken van GEO-visie.
Voor de totstandkoming van deze GEO-visie wordt met een objectieve kijk ingezoomd op de huidige architectuur, processen, inbedding in de organisatie en uiteraard integrale kwaliteit van de geo-registraties. Nu alle geo-registraties aangesloten zijn op de Landelijke Voorzieningen is het essentieel om het gewenste doel ‘eenmalig registreren, meervoudig gebruik’ ook daadwerkelijk te gaan verwezenlijken om baten te kunnen realiseren.

Door de ruime ervaring van VGI-Support bij opbouw-trajecten en succesvolle aansluitingen aan Landelijke Voorzieningen WION, BAG, WOZ en BGT zijn met name de processen, wel of niet optimaal ondersteund door de software-applicatie, essentieel zijn voor het verkrijgen en behouden van de gewenste integrale kwaliteit van de geo-registraties.

Naast het maken van GEO-visie ondersteunt VGI-Support vele gemeenten ook door organiseren van workshops, themasessies, aanbestedingstrajecten dienstverlening en/of (vervanging) software.