Waardering Onroerende Zaken

Basisregistratie WOZ

De Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) maakt onderdeel uit van het stelsel van Basisregistraties. De gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat uit diverse gegevens die nodig zijn om de WOZ-waarde aan zowel een onroerende zaak te relateren als aan een belanghebbende. De Basisregistratie WOZ bevat nog geen geometrie. Wat kan VGI-support voor bronhouders betekenen?
In het stelsel van Basisregistraties staat de WOZ niet op zichzelf, maar heeft het onder andere een relatie met de BAG. VGI-support heeft ruime ervaring bij het opstarten, analyseren, bepalen en begeleiden van integrale BAG-WOZ-werkprocessen, waaronder het onderhouden van de BAG-WOZ koppeling. Hiernaast bieden wij de volgende dienstverlening aan.

Integrale mutatiesignalering

De mutatiesignalering die voor veel gemeenten jaarlijks wordt uitgevoerd op basis van de stereo-en/of orthofoto’s ten behoeve van de BGT, BAG en BOR, kan ook voor de WOZ plaats vinden.
Bij een mutatiesignalering WOZ word met behulp van een visuele controle de verschillen tussen bestaande geo-registraties en de werkelijkheid op de foto in beeld gebracht. De geconstateerde wijzigingen worden verrijkt met de juiste onderdeelcode en afmetingen (inhoud, oppervlakte) of aantallen. Het resultaat van deze mutatiesignalering wordt in een nader afgestemde template aangeboden aan de gemeente. Hierna kunnen de nieuwe WOZ-objectonderdelen zoveel als mogelijk geautomatiseerd worden verwerkt in de bij de gemeente in gebruik zijnde WOZ-applicatie.
De mutatiesignalering kan op twee manieren plaatsvinden: enkel en alleen voor de WOZ óf in combinatie met mutatiesignaleringen ten behoeve van BAG en/of BGT.
In dat geval voeren we een integrale mutatiesignalering uit. Met een (integrale) mutatiesignalering voldoen gemeenten aan de 20% controle- eis die de Waarderingskamer van u verwacht.

Overstap naar waarderen op basis van gebruiksoppervlakte

Voor 2022 wordt van gemeenten verwacht dat taxaties worden uitgevoerd op basis van gebruiksoppervlakte. De overgang naar gebruiksoppervlakte kan op meerdere methoden worden gerealiseerd. VGI-support heeft hiervoor de expertise in huis. Geometrie kan hierbij namelijk als effectief hulpmiddel worden ingezet. Een plaatje zegt immers meer dan 1000 woorden of getallen.

Opbouw en actualisatie WOZ-(deel)objectenkaart

Een effectief hulpmiddel bij WOZ-werkzaamheden is een WOZ-(deel)objectenkaart. Dit maakt het mogelijk om op effectieve wijze invulling te geven aan Gebeurtenis en Geografisch georiënteerd werken. VGI-support kan een WOZ-(deel)objectenkaart opbouwen en bijhouden zodat deze ook actueel blijft. Ook is het mogelijk om deze WOZ-(deel)objectenkaart nog verder uit te breiden naar een integrale GEO-kaart.