Basisregistratie Adressen en Gebouwen

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Hiermee vervult deze Basisregistratie een belangrijke rol binnen het stelsel van Basisregistraties.
VGI-Support ondersteunt gemeenten om de BAG op orde te brengen en te houden. Daarnaast ondersteunen wij bij het binnengemeentelijk gebruik van de BAG, zoals binnen de disciplines Omgevingswet en ten behoeve van en de WOZ.
VGI-Support heeft kennis en ervaring met de op de markt aanwezig BAG-applicaties, en ook de verschillende CAD- en GIS-platformen. Daarbij hebben wij ook goede contacten met de softwareleveranciers waardoor bulkverwerking van BAG-pandgeometrie en mutaties van de attributen in samenwerking met hen snel en efficiënt gerealiseerd kan worden. Juist deze combinatie is benodigd voor efficiënte verwerking en synchronisatie van BGT-, BAG- en WOZ-geometrie.

Integrale mutatiesignalering

Het overgrote deel van de gemeenten laat stereo- en orthofoto’s maken voor onder andere de mutatiesignalering. Denken we in het stelsel van de Basisregistraties dan wordt de jaarlijkse mutatiesignalering integraal uitgevoerd voor zowel BGT, BAG, WOZ en BOR voor derhalve de harde – en zachte topografie. Het resultaat ontvangt een gemeente per registratie (BGT, BAG, WOZ en/of BOR), voor een snelle en eenvoudige verwerking. En ook omdat deze integrale aanpak in sommige gevallen een signaal voor één Basisregistratie omvat en in sommige gevallen op meerdere Basisregistraties van invloed is. 

BAG 2.0

De ontwikkelingen qua wetgeving en catalogus 2018 hebben niet alleen gevolgen voor de BAG-processen, maar ook voor de registratie. Heeft u ondersteuning nodig bij het in beeld brengen van de gevolgen en het doorvoeren van mutaties?
Benader onze projectleiders voor meer informatie. 

Validatie gebruiksoppervlakte

In de BAG is de gebruiksoppervlakte geregistreerd. Voor 2022 zal in de WOZ registratie ook de gebruiksoppervlakte van hetzelfde verblijfsobject geregistreerd zijn. Het is niet wenselijk dat deze in de BAG en WOZ verschillend zijn.

Wenst een gemeente kwaliteitsverbetering van de gebruiksoppervlakte BAG, WOZ of beide te realiseren, dan hebben wij hiervoor de expertise, capaciteit en effectieve projectaanpak in huis. De nieuwe informatie kan hierbij bulkmatig worden verwerkt.