Ondergrondse Infra

Om het aantal graafschades te verminderen, verplicht de Wet WION netbeheerders de ligging van kabels en leidingen inzichtelijk te maken. Hierbij moet aan nauwkeurigheidseisen worden voldaan die via een vast formaat digitaal uitgewisseld worden.

KLIC-WIN moderniseert de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie en laat deze aansluiten op de Europese INSPIRE-richtlijnen. De INSPIRE-richtlijn is momenteel al in werking voor de netbeheerders.

IMKL2015 is het nieuwe informatiemodel wat bepalend is voor de inhoud en opbouw van de kabel- en leidinggegevens. Vanaf 1 april 2018 wordt de wet WION vervangen door de WIBON. Dit houdt in dat conform het nieuwe informatiemodel IMKL2015 (v1.2.1.):

· Verbindingen tussen ondergrondse en bovengrondse objecten worden toegevoegd;
· Vector, realtime en meer informatie (materiaal, kleur en diepte) wordt geleverd voor grondroerders en in het kader van INSPIRE-richtlijn;
· Nieuwe werkwijze voor het aanvragen van informatie door de grondroerder.

VGI-Support kan voor u de totale zorg van de WION / KLIC-WIN / WIBON en geruisloze overgang naar IMKL2015 uit handen nemen.
Daarbij nemen we alle activiteiten die voortkomen naar de gewijzigde verplichtingen KLIC-WIN / WIBON desgewenst van u over.

Uw organisatie wordt daardoor niet belast met deze nieuwe wettelijke taak.