VGI-Support zet het in eigen beheer ontwikkelde platform Mutatiemelden.nl in voor het gestructureerd uitwisselen van inwin- en mutatieverzoeken in het kader van de basisregistraties.  

Via een gebruiksvriendelijke interface kunnen de gemachtigde medewerkers van de opdrachtgevers meldingen plaatsen waarvoor inwinning (fotogrammetrisch of terrestrisch) wenselijk is, of waar specifieke mutatieverzoeken gewenst zijn.
Er is uiteraard veel meer mogelijk bij het indienen van uw mutatieverzoek.
Denk bijvoorbeeld aan de uitwisseling van uw mutatieverzoek met daarin een mogelijkheid om revisietekeningen, bouwtekenen of foto’s toe te voegen als bijlage.

Met behulp hiervan worden periodiek acties uitgezet binnen VGI-Support, wordt de levering verzorgd en de klant op de hoogte gebracht van de resultaten.

De ingebouwde procesondersteuning en uitwisseling van informatie zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen VGI-Support en al haar klanten.
En dit alles draagt bij aan een verdere optimalisatie van de afstemming en kwaliteit van de diverse (basis)registraties. Een essentiële zaak, gelet op de ontwikkelingen richting een Samenhangende ObjectenRegistratie.

MMS vanuit het kadaster wordt uitgefaseerd

Er zijn bronhouders die momenteel gebruik maken van het Mutatiemeldsyteem (MMS) vanuit het kadaster. Dit kwartaal wordt het MMS systeem uitgefaseerd.
Er komt een API beschikbaar waarmee u mogelijk terugmeldingen in uw eigen beheerapplicatie kan onderhouden. Op dit moment (december 2021) is het onduidelijk wat de status is van deze API voor bronhouders die gebruik maken van het MMS systeem.

Mutatiemelden.nl een passende oplossing

Benieuwd wat dit portaal voor u kan betekenen?

Ontdek zelf of dit portaal een bewezen oplossing is voor al uw mutatieverzoeken.
Benader onze projectleiders voor een demo van mutatiemelden.nl