Fotogrammetrische kartering BAG/WOZ panden Gemeente Zutphen

Februari 2018

De gemeente Zutphen heeft VGI-Support opdracht gegeven om de mutaties harde topografie afkomstig uit mutatiesignalering te gaan karteren. 

Het resultaat zal zijn dat nieuwe, gemuteerde en vervallen objecten worden opgewerkt ten opzichte van de huidige dataset, waarbij rekening wordt gehouden met wettelijke eisen.