Inwerken mutaties BOR-revisie Gemeente Voorst

Maart 2018

De gemeente Voorst heeft het product BOR revisie afgenomen van Cyclomedia. Met behulp van BOR revisie kan de gemeente wijzingen in de buitenruimte actualiseren, zonder dat men terrestrisch hoeft te meten. 

Het gaat hier om revisies die met behulp van een Street Ortho worden verwerkt. VGI-Support biedt de gemeente ondersteuning door het karteren en verwerken van revisies in de actuele BGT/MGeo dataset. De wijzigingen vanuit de BGT worden één op één overgenomen in de BOR- registratie.