Mutatiesignalering en kartering Gemeente Smallingerland

Maart 2018

VGI-Support heeft voor de gemeente Smallingerland een signalering uitgevoerd op de actuele BGT/IMGeo-dataset in combinatie met fotobeelden.

Alle actualiteitsverschillen zijn d.m.v. fotogrammetrische (stereo)kartering verwerkt in de BGT/IMgeo-dataset, waarna de Stufgeo mutatiebestanden zullen worden aangemaakt voor levering aan de Landelijke Voorziening BGT.