Themamiddag VGI-Support 24 april 2018

April 2018

Met een groot aantal gemeentelijke organisaties is in vier sessies op een interactieve manier stilgestaan bij een veelvoud aan nieuwe ontwikkelingen op het gebeid van kern- en basisregistraties.

De deelnemers van de themamiddag gaven na afloop aan voldoende bagage in handen te hebben om hier in- en extern direct mee aan de slag te gaan.