Quickscan verbeterplan BGT 2e fase

Mei 2018

VGI-Support heeft een uitgebreide Quickscan Verbeterplan 2e fase BGT ontwikkeld. Deze scan bestaat uit een rapportage met een aantal bijlagen die tot stand komen door een uitgebreide analyse op basis van een BAG- en BGT- extract. 

De output heeft uiteraard een overlap met informatie uit het kwaliteitsdashboard BGT, maar gaat verder en geeft o.a. inzicht in de aansluiting tussen de BAG- en BGT datasets. Met behulp van deze Quickscan kunnen gemeenten op een goede wijze invulling geven aan de 2e fase van de BGT, regie- en /of uitvoerend.