Heeft u de nieuwe luchtfoto 2018 inmiddels ontvangen?

Juni 2018

Voor veel gemeenten is het moment aangebroken om de luchtfoto te gebruiken voor mutatiesignalering en/of actualisatie van de (basis)registraties BGT, BAG, BOR en WOZ. Net als voorgaande jaren kunnen wij gemeenten ontzorgen door op korte termijn te starten met de integrale mutatiedetectie en/of actualisatie. 

Door de inwinning voor verschillende of alle registraties te combineren wordt bovendien optimaal invulling gegeven aan éénmalig inwinnen, meervoudig gebruik. Hiermee worden in één keer de verschillen tussen de diverse registraties inzichtelijk gemaakt.