BRO implementatie gemeente Lochem

Juli 2018

De wet BRO vormt één van de informatiepeilers onder het Digitale Stelsel Omgevingswet. 

De bronhouders zijn de bestuursorganen die nu gegevens over bodem en ondergrond zelf of in opdracht laten inwinnen. VGI-Support kan bronhouders verder op weg helpen in het implementatieproces van de BRO zodat men tijdig kan voordoen aan de wettelijke verplichtingen. Bronhouders ontvangen naast de nodige begeleiding vanuit VGI-Support, tevens een plan van aanpak waarin de implementatieprocessen zijn gedocumenteerd. Éen van onze opdrachtgevers is de gemeente Lochem.