Mutatiesignalering BGT en BAG voor Syntrophos

Juli 2018

De digitale luchtfoto 2018 geeft voor bronhouders weer aanleiding om hun actuele geodatasets te vergelijken en te valideren. Het Shared Service Center Syntrophos maakt gebruik van deze mogelijkheid en laat net zoals vele andere opdrachtgevers de mutatiesignalering BAG en BGT uitvoeren voor haar servicegebied door VGI-Support.