Ondersteuning Waterschap de Dommel

Januari 2019

We bieden steeds meer ondersteuning aan waterschappen. Waterschap de Dommel heeft VGI-Support ingeschakeld om de mutaties te verwerken van de bronhouders gemeente Cranendonck, Oirschot, Bladel, Eersel en Reusel.
VGI-Support maakt hiervoor gebruik van een actuele BGT-dataset en de beschikbare fotobeelden. Samen met de gemeenten worden er detailafspraken gemaakt, zodat het mutatieproces niet stil komt te liggen, een efficiënte vorm van samenwerking tussen gemeente, waterschap en VGI-Support!