BGT mutatiesignalering gemeente Gemert-Bakel

Maart 2019

VGI-Support heeft de gunning gekregen vanuit de gemeente Gemert-Bakel voor het uitvoeren van de mutatiesignalering en kartering op hun BGT dataset. Onze visie en plan van aanpak was doorslaggevend voor de gemeente!