Mutatiesignalering zonnepanelen ABG-gemeenten

Maart 2019

De systematiek van de Wet WOZ schrijft dat bij de waardebepaling ook rekening gehouden moet worden met de invloed van de zonnepanelen op de verkoopprijs van de woning (marktwaarde/WOZ-waarde). (bron: waarderingskamer.nl)
VGI-Support mag als aanvullende dienstverlening voor de ABG gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) een nulmeting uitvoeren van de zonnepanelen binnen hun grondgebied.