Precariobelasting gemeente Geertruidenberg

Mei 2019

Gemeenten heffen precariobelasting (of kortweg: precario) als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen (onder, op of boven) voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. (bron: vng.nl)
VGI-Support gaat de gemeente Geertruidenberg ondersteuning bieden bij het bepalen van de lengtes van kabels en leidingen in hun grondgebied.
Deze informatie kan de gemeente gebruiken bij het verrekenen van de precariobelasting.