Integrale mutatiesignalering BGT-BAG-WOZ Vijfheerenlanden

Juni 2019

De gemeente Vijfheerenlanden heeft VGI-Support opdracht gegeven om een integrale BGT-BAG-WOZ-mutatiesignalering uit te voeren.
De mutatiesignalering BGT-BAG-WOZ omvat een beoordeling op de BGT- en BAG-geometrie met behulp van meest recente luchtfoto en pandenkaart.
Daarnaast vindt er een validatie plaats van de WOZ-registratie van woningen en de BAG-WOZ-relaties. Bovendien wordt hiermee een belangrijke basis gelegd voor een toekomstig WOZ-deelobjectenkaart. Bronvermelding: foto gemaakt door Job van de Groep.