Integrale mutatiesignalering gemeente Huizen

September 2019

VGI-Support gaat voor de gemeente Huizen een integrale mutatiesignalering uitvoeren. De mutatiesignalering voor de Basisregistraties BAG/BGT en WOZ omvat een beoordeling op de BAG- en BGT geometrie met behulp van een recente luchtfoto, pandenkaart en BGT/IMGeo dataset. Daarnaast vindt er een beoordeling plaats van de WOZ-registratie. We leveren dus niet alleen enkele signaleringen omtrent de BGT, BAG en de WOZ aan de gemeente Huizen maar ook de integrale signaleringen.