Terrestrische inwinning en verwerking Hardinxveld-Giessendam

Maart 2020

VGI-Support heeft de gunning gekregen vanuit de gemeente Hardinxveld-Giessendam om voor een specifiek gebied de terrestrische inwinning en de verwerking van de meetresultaten in NGdW op zich te nemen. Met betrekking tot de terrestrische inwinning maakt                VGI-Support gebruik van een landmeetkundige bureau. VGI-Support draagt zorg voor de projectvoorbereiding, controle en validatie van de meetresultaten en de uiteindelijke verwerking in de NGdW-dataset van de gemeente.