Oplossen van Openbare Ruimte Labels gemeente Goeree- Overflakkee

April 2020

Het kwaliteitsdashboard is een middel om de voortgang en kwaliteit van de Basisregistratie BGT goed te volgen.
De gemeente Goeree-Overflakkee doet een beroep op VGI-Support om de Openbare Ruimte Labels handmatig op te lossen en juist te positioneren in de BGT-dataset.
Daarnaast krijgt VGI-Support de opdracht om ook de BAG -en BGT verschillen die benoemd zijn in het kwaliteitsdashboard na te lopen en waar mogelijk op te lossen.