Registreren van zichthoeken en maaistroken in de BGT-dataset

April 2020

De gemeente West Maas en Waal heeft als wens om haar zichtlijnen en maaistroken in het buitengebied te registreren in de BGT-dataset en deze mutaties op te voeren in hun BOR-applicatie Geovisia. In het kader van veiligheid kennen bepaalde delen van bermen langs wegen een ander gewenst maairegime.
VGI-Support brengt de zichthoeken, maaistroken, bermen langs fietspaden, en wegen in beeld en verwerkt ze voor de gemeente in de BGT- basisregistratie, waarna de gemeente deze kan toevoegen in Geovisia.