Implementatie BRO- gemeente Leiderdorp

Juni 2020

De BRO (BasisRegistratie Ondergrond) vormt één van de informatiepeilers onder het Digitaal Stelsel Omgevingswet welke per tranche zal worden opgebouwd.
In de komende jaren wordt de implementatie van de BRO stapsgewijs voltooid. Het bronhouderschap ligt veelal bij gemeenten, waterschappen, provincies en rijksorganisaties. 
Vanuit de gemeente Leiderdorp is er behoefte om de invoering van de wet BRO binnen de organisatie in goede banen te laten leiden.
Vanuit VGI-Support wordt er een BRO-coördinator ingezet die voor de gemeente overzicht gaat creëren over het generen, gebruiken en het bewaken van ondergrondgegevens aan de Landelijke Voorziening.