Succesvolle oplevering van een groot integraal signaleringsproject BsGW

Januari 2021

BsGW, de belastingsamenwerking gemeenten en Waterschap Limburg, is verantwoordelijk voor de heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. Voor 28 van de 31 Limburgse gemeenten zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet WOZ. Vanaf 1 januari 2022 (uitvoeringsjaar 2021) geldt de wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte.

Na een succesvolle tenderproces heeft VGI-Support de maximaal te vergeven twee percelen gegund gekregen. De ervaring vanuit VGI-Support met reeds eerder uitgevoerde signaleringsprojecten kwam hierbij goed van pas! Door de interpretatie en eisen van BsGW heeft dit gezorgd voor een verdere doorontwikkeling van de integrale mutatiesignaleringsproductiestraat binnen VGI-Support.

Waar ook andere opdrachtgevers weer de voordelen van kunnen ervaren. 

BsGW aan het woord: Roy Willems (adviseur):

“VGI-Support heeft het project tot volle tevredenheid van BsGW uitgevoerd. De resultaten die behaald zijn, een volledige mutatiedetectie en een WOZ-objectenkaart zijn voor ons de basis geweest om de gebruiksoppervlaktes te gaan bepalen.
Voor en tijdens het project is er veelvuldig afstemming geweest tussen VGI en BsGW. VGI was goed bereikbaar, ter zake kundig en stond open om procesverbeteringen door te voeren.
Voor de aanbesteding is een uitvoerig bestek gemaakt met hoge kwaliteitseisen. Ervaring leert dat het een illusie is om alles in het originele bestek te vragen. Belangrijk is dan ook dat de wederpartij mee wil denken en bewegen naar een betere oplossing dan in het bestek stond. Dat laatste heeft VGI een aantal keren tot volle tevredenheid gedaan en dat heeft ook eindelijk tot een prima resultaat geleid.  BsGW is dan ook uitermate tevreden met het behaalde resultaat en de samenwerking met VGI.”