Bijhouden geometrie voor de gemeente Hof van Twente

April 2021

VGI-Support gaat de gemeente Hof van Twente de komende jaren ondersteunen bij de mutatiesignalering en het inwinnen en verwerken van de geometrie voor de verschillende basisregistraties.  Een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente daarbij is: integraal beheer. Hiervoor hebben wij een plan van aanpak ingediend dat goed is ontvangen. Alle facetten van de BGT BAG, BOR en WOZ kwamen daarbij aan bod.
Wij zien dit als een mooi compliment, dat we de komende jaren gaan waarmaken!