Inhuur beheer openbare ruimte- Gemeente 's- Hertogenbosch

Augustus 2021

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft VGI-Support benaderd met een ondersteuningsvraag voor een BOR (Beheer Openbare Ruimte)-medewerker.
De medewerker vanuit VGI-Support zal met name revisies gaan verwerken en datacontroles uitvoeren op het bestandsbeheer Riolering afkomstig vanuit het softwarepakket GeoVisia.