Regie op uw eigen bronhoudermeldingen

Februari 2022

Wellicht heeft u het inmiddels vernomen. Het Kadaster stopt met ingang van 15 februari met het Mutatiemeldsysteem (MMS). Voor een soepele overgang adviseert het Kadaster met name geen nieuw bronhoudermeldingen op te voeren. Daarbij is het ook belangrijk om te vermelden dat vanaf 15 februari uw eigen bronhoudermeldingen niet benaderbaar zijn via het MMS systeem.

Hoe gaat u vanaf 15 februari uw eigen bronhoudermeldingen beheren?

VGI-Support kan u verder op weg helpen met dit vraagstuk. Maak kennis met ons eigen ontwikkelde platform Mutatiemelden.nl, waar veel bronhouders inmiddels gebruik van maken.

Mutatiemelden.nl

Mutatiemelden.nl is een laagdrempelig webapplicatie die het mogelijk maakt voor bronhouders om via een gebruiksvriendelijke interface gestructureerd inwin- en mutatieverzoeken in het kader van de basisregistraties vast te leggen.

Er is uiteraard veel meer mogelijk bij het indienen van uw mutatieverzoek.
Denk bijvoorbeeld aan de uitwisseling van uw mutatieverzoek met daarin een mogelijkheid om revisietekeningen, bouwtekeningen of foto’s toe te voegen.

Met behulp van deze werkvoorraad kunnen er werklijsten gegenereerd worden ter behandeling door VGI-Support of bijvoorbeeld uw eigen landmeter. Bovendien is het portal in het veld toegankelijk via tablet of telefoon. De status van de meldingen die bij VGI-Support worden behandeld wordt uiteraard bijgehouden in dit portaal en is daarmee inzichtelijk voor u.

De ingebouwde procesondersteuning en uitwisseling van informatie zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen VGI-Support en al haar klanten. En dit alles draagt bij aan een verdere optimalisatie van de afstemming en kwaliteit van de diverse (basis)registraties. Een essentiële zaak, gelet op de ontwikkelingen richting een Samenhangende Objecten Registratie.

Mutatiemelden.nl een passende oplossing

Ervaar of mutatiemelden.nl als bewezen oplossing ook voor uw organisatie het antwoord is op het huidige knelpunt i.v.m. het uitfaseren van het MMS. 

Vul hieronder uw gegevens in om uw interesse kenbaar te maken. 
https://vgi-support.nl/contact/ 
Eén van onze projectleiders neemt contact met u op voor het inplannen van een (online) demo.