Landschapselementen verbeteren in de BGT

Augustus 2022

 

 

Agrarisch Ondernemers krijgen met ingang van 1 januari 2023 te maken met het Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (nGLB). De agrarische ondernemers kunnen subsidie aanvragen op het beheer en behoud van agrarische landschapselementen. Landschapselementen zijn bijvoorbeeld houtwallen, heggen en poelen.

LNV (waar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onderdeel van is) is wettelijk BGT bronhouder van de landbouwpercelen en daarmee verantwoordelijk conform haar wettelijke taken voor deze objecten.

RVO zit in een overgangsfase waarin ze ernaartoe werken om hun eigen perceelsregister te gaan baseren op de BGT.
Dit is ook meteen een aanleiding vanuit RVO om de kwaliteit van landschapselementen in de BGT te verbeteren. Om dit te bewerkstellingen kunnen andere bronhouders zelf de landschapselementen verwerken of het laten uitvoeren door RVO.

VGI-Support is een van de partijen die door RVO is geselecteerd om zowel de landschapselementen in de BGT te verbeteren als signalen vanuit Agrarische boeren op percelen te verwerken.
Meer weten hierover?

Benader gerust onze projectleiders via info@vgi-support.nl voor meer informatie.