Geo-professionals beschikbaar

Februari 2023

Nog niet zo heel lang geleden zijn de jaarplannen kwaliteit van BAG en BGT gepubliceerd voor het jaar 2023. Wellicht kunt u als bronhouder ondersteuning gebruiken om op korte termijn te voldoen aan de kwaliteitseisen van de geobasisregistraties die benoemd zijn in bovenstaande jaarplannen? Voor nu hebben wij 2 kandidaten  inzetbaar  voor (tijdelijke) ondersteuning.


Vanuit onze kandidatennetwerk:
👉🏻 een BGT medewerker die woonachtig is in West-Brabant. In deze regio wil hij ook het liefst werkzaam zijn. Zijn expertise is met name het verwerken van mutaties vanuit de kernregistratie BOR in het softwarepakket Obsurv. Hij heeft ook werkervaring opgedaan met de BGT applicatie DG Dialog.
👉🏻 een BGT medewerker die woonachtig is in Noord-Brabant. Hij is vaardig met de BGT applicatie DG Dialog en is daarnaast ook inzetbaar voor diverse landmeetkundige tekenwerkzaamheden.

Benieuwd naar het volledige cv van onze beschikbare kandidaten? Vraag deze op via ons emailadres: info@vgi-support.nl